Kontakt

Adres / Adres pocztowy

Urząd Miasta Bernsdorf

Rathausallee 2

02994 Bernsdorf

035723-238-0 Telefon

035723 23833 Fax

E-mail: info@bernsdorf.de

Strona internetowa: http://www.bernsdorf.de

Podpisane wiadomości i dokumenty mogą być przesyłane do Miasta Bernsdorf w formie zaszyfrowanej. Do tego celu nie może być używana centralna skrzynka odbiorcza. Wymagania dotyczące wiadomości e-mail z szyfrowaniem: Miasto Bernsdorf może również odbierać podpisane i niepodpisane wiadomości i dokumenty. W przypadku niezaszyfrowanej wiadomości, podczas przesyłania treść jest czytelna i możliwa do zmiany dla wszystkich osób trzecich. Ryzyko to nie istnieje podczas wysyłania zaszyfrowanej wiadomości. Szyfrowana transmisja wiadomości odbywa się w mieście Bernsdorf wyłącznie za pośrednictwem internetowych skrzynek pocztowych Secure Mail Gateway Wolnego Kraju Związkowego Saksonia. W tym celu należy się zarejestrować i zawnioskować o dane dostępu i skrzynkę pocztową online. Po otrzymaniu danych dostępu, skrzynki online znajdziecie Państwo pod adresem https://www.e-mail.sachsen.de. Prosimy o podanie nam adresu Państwa skrzynki online w celu przesyłania dokumentów o treściach, które należy zaszyfrować. Szyfrowanie poszczególnych plików nie jest obsługiwane. Miasto Bernsdorf znajduje się w Secure Mail Gateway w ramach adresów e-mail: elke.oswald@bernsdorf.de lub cornelia.thomas@bernsdorf.de lub christiane.laurin@bernsdorf.de.

Jak do nas dojechać?

Komunikacja elektroniczna

Komunikacja mailowa: Do Urzędu Miasta Bernsdorf można napisać maila za pośrednictwem centralnego konta e-mail info@bernsdorf.de. Dostęp ten jest również odpowiedni do wysyłania i odbierania dokumentów podpisanych elektronicznie. Ogólne wymagania dotyczące dostępu do komunikacji mailowej: Jeśli chcecie Państwo wysyłać wiadomości e-mail z załącznikami, należy pamiętać, że nie możemy obsłużyć wszystkich formatów plików i aplikacji. Standardowo możemy przetwarzać tylko następujące formaty plików: -MS-Word od wersji 97 (.doc) -Adobe (.pdf) - wszystkie formaty zwykłego tekstu (.txt) - format zip dla skompresowanych danych powyższych formatów plików. Wiadomości e-mail nie mogą przekraczać łącznej wielkości 10 MB. We wszystkich dopuszczalnych formatach nie można stosować żadnych zautomatyzowanych procesów ani programowania (tzw. makra) oraz ochrony hasłem. Jeśli używacie Państwo różnych formatów plików lub programów, wiadomość e-mail zostanie odrzucona. Jeśli wiadomość e-mail została odrzucona, nie może być przetworzona lub nie ma skutków prawnych, zostaniecie o tym powiadomieni przez odbiorcę.

Warunki dostępu dla maili z podpisem: Miasto Bernsdorf może odbierać i wysyłać podpisane wiadomości i załączone dokumenty za pośrednictwem centralnej skrzynki odbiorczej info@bernsdorf.de. Podpis zapewnia odbiorcę takiej wiadomości, że wiadomość została osobiście utworzona przez nadawcę. Podpis jest zatem rodzajem podpisu cyfrowego. Miasto Bernsdorf obsługuje formaty zgodne ze standardem kryptografii klucza publicznego (PKCS) nr 7 (PKCS # 7) i pozwala na następujące formaty podpisów: -PKCS # 7 -PDF z wprowadzonymi sygnaturami PKCS # 7. Każdy dokument załącznika musi być podpisany osobno.

Podpisane wiadomości i dokumenty mogą być przesyłane w formie zaszyfrowanej do miasta Bernsdorf. Do tego celu nie może być używana centralna skrzynka odbiorcza. Wymagania dostępu dla wiadomości e-mail z szyfrowaniem: Miasto Bernsdorf może również odbierać podpisane i niepodpisane wiadomości i dokumenty. W przypadku niezaszyfrowanej wiadomości treść jest czytelna dla wszystkich osób trzecich i możliwa do zmiany podczas przesyłania. Ryzyko to nie istnieje podczas wysyłania zaszyfrowanej wiadomości. Szyfrowana transmisja wiadomości odbywa się w mieście Bernsdorf wyłącznie za pośrednictwem internetowych skrzynek pocztowych Secure Mail Gateway Wolnego Kraju Związkowego Saksonia. W przypadku tej procedury należy się zarejestrować się i zawnioskować o dane dostępu i skrzynkę pocztową online. Po otrzymaniu danych dostępu skrzynki pocztowe znajdziecie Państwo na stronie https://www.e-mail.sachsen.de. Prosimy o podanie nam adresu Państwa skrzynki online w celu przesyłania dokumentów o treściach, które należy zaszyfrować. Szyfrowanie poszczególnych plików nie jest obsługiwane.