Historia Großgrabe

Historia Großgrabe

 

 

Zarys historii

Rok   Wydarzenie

1225   Pierwsza wzmianka jako miejscowość Grabowe, co po serbołużycku oznacza miejsce z bukami

1481   Potwierdzona siedziba rycerska

1500   Budowa kościoła parafialnego

1563   Majątek rycerski

1635   Przekazanie części Górnych Łużyc Saksonii  

1669   Budowa kościoła zgodnego z obecnym wyglądem

1777   Folwark

1815   Decyzją Kongresu Wiedeńskiego Großgrabe pozostaje w Saksonii

1816   Zakładana jest dzielnica Waldhof

1950   Przyłączenie Waldhof do gminy Bernsdorf ze względu na położenie

1952   Reforma administracyjna w okresie NRD - Großgrabe należy do powiatu Kamenz

1991   Założenie wspólnoty administracyjnej z Großgrabe, Straßgräbchen, Wiednitz oraz Zeißholz  

1996   Reforma powiatowa Großgrabe i Bernsdorf w powiecie Kamenz

1997   Przyłączenie do miasta Bernsdorf

2008   Reforma powiatowa - przynależność do powiatu Bautzen

            Zdjęcia z Großgrabe

Zdjęcia z Großgrabe

Platzhaltertext
Platzhaltertext
Platzhaltertext