Historia Bernsdorf

Krótki zarys historyczny

Historia Bernsdorf

Krótki zarys historyczny

Rok   Wydarzenie

1438   Pierwsza wzmianka pisemna o Bernsdorf

Należy do korony czeskiej

1534   Przejęcie panowania nad majątkiem ziemskim przez Gangolfa von Lüttichau

1613  Zakup posiadłości ziemskiej przez Melchiora von Loeben

1615   Sprzedaż posiadłości Miastu Kamenz

1653   Sprzedaż przez Miasto Kamenz dla Ludwig der Jüngere von Kahle

1695   Dziedziczy Georg Christoph von Kahle

1731   Bernsdorf otrzymuje własną pocztę

1771   Sigismund Ehrenreich von Redern staje się właścicielem Bernsdorf

1773   Johann Gottlieb Raum zakłada szkołę w Bernsdorf

 

1788  Sigismund Ehrenreich von Redern zleca budowę wielkiego pieca na rudę darniową - kamień węgielny dla   przemysłu  

1815  Decyzją Kongresu Wiedeńskiego Bernsdorf zostaje przyłączone do Prus

1816   Heinrich Friedrich Moritz Beyer zostaje właścicielem majątku Bernsdorf

1845   Początek produkcji szkła w Bernsdorf

1848   Fabryka szkła otrzymuje nazwę Ludwigshütte

1853   Huta Żelaza w Bernsdorf wyprodukowała odlewy na Wieżę Króla Fryderyka Augusta w Löbau i zmontowała ją w ciągu 9 miesięcy

1863   Bracia Hoffmann przejęli produkcję szkła w "Starej Hucie"

1870   Inżynier Dudek rozpoczął produkcję bieli cynkowej w byłej hucie "Ludwigshütte"

1874   Rozbudowa linii kolejowej Senftenberg-Kamenz

1886   Ernst Uhlich kupuje na aukcji Hutę Żelaza

1891   Wprowadzenie procesu topienia w wannie dla przemysłu szklarskiego

1922   Potentat przemysłowy Hugo Stinnes sprzedał część majątku Bernsdorf gminie

1954   Początek budowy przedsiębiorstwa wodociągowego w Bernsdorf

1954   Rozbudowa terenu kąpieliska leśnego jako obszaru wypoczynkowego

1955   Początek socjalnego budownictwa mieszkaniowego w Bernsdorf

1960   Rozwój Bernsdorf jako lokalizacji przemysłowej

1968   W dniu 18.09. Bernsdorf otrzymuje prawa miejskie

1991   Założenie wspólnoty administracyjnej z Großgrabe, Straßgräbchen, Wiednitz oraz Zeißholz

1993   Przyłączenie gminy Zeißholz do miasta Bernsdorf

1997   Przyłączenie gminy Großgrabe do miasta Bernsdorf

 

2007   Przyłączenie gminy Straßgräbchen do miasta Bernsdorf

2012   Przyłączenie gminy Wiednitz do miasta Bernsdorf

Zdjęcia z Bernsdorf

Platzhaltertext
Platzhaltertext
Platzhaltertext