Gdzie co załatwię?

A

Spalanie, otwarty ogień

Referent ds. porządku

035723-238-35

eMail
Antrag Lagerfeuer

Obciążenia konta

Kasa miejska

035723-238-27
eMail
SEPA Lastschrift-Mandat

Odpady

Powiat Bautzen - gospodarowanie odpadami

Starostwo Bautzen

Filia Kamenz, Urząd ds. odpadów

Macherstr.55

01917 Kamenz

03591-5251-0

Sprawy związane ze ściekami

Kompetencje w zakresie odprowadzania ścieków w mieście Bernsdorf i jego dzielnicach, informacje dot. nośnika mediów

Referent ds. budownictwa podziemnego

eMail

Opłaty za ścieki i składki

ewag Kamenz

ewag Kamenz
03578-377-270

eMail

Opłaty za ścieki dla dzielnic Großgrabe, Wiednitz Statut

Statut dot. odprowadzania ścieków Großgrabe

Satzung Abwasserentsorgung Großgrabe

ewag Kamenz

ewag Kamenz
03578-377-270

eMail

Agencja Pracy (Urząd Pracy)

Agencja Pracy Hoyerswerda

Arbeitsagentur Hoyerswerda

Albert-Einstein-Str. 47
02977 Hoyerswerda

03571-46460
eMail

Dziennik Urzędowy

Dziennik Urzędowy Kamenz

(Dziennik Urzędowy Kamenz Nord)

Mitteilungsblatt Kamenz
J&W Gesellschaft, Dresdener Str.5
01877 Bischofswerda

03594-77130

Sąd Rejonowy

Sąd Rejonowy Hoyerswerda

Amtsgericht Hoyerswerda

Pforzheimer Platz 2
02977 Hoyerswerda

03571-4713

Zameldowanie, wymeldowanie i przemeldowanie

W przypadku każdego z tych działań należy przynieść dowody osobiste, paszporty oraz paszporty dziecięce i akty stanu cywilnego (akty urodzenia, akty małżeństwa).

Umowa najmu mieszkania w przypadku przeprowadzki

Wohnungsgeberbescheinigung bei Zuzug

Zgoda na przeprowadzkę osoby nieletniej z rodzicem

Zustimmung Zuzug Minderjähriger mit einem Elternteil

Zgłoszenie miejsca zamieszkania

Anmeldung Wohnsitz

Zmiana statusu miejsca zamieszkania

Statuswechsel Wohnsitz

Wymeldowanie się w ciągu dwóch tygodni z miejsca zamieszkania w przypadku przeprowadzki za granicę

Abmeldung Wohnsitz ins Ausland

Wymeldowanie tylko w przypadku przeprowadzki za granicę

Biuro spraw obywatelskich

035723-238-0

eMail

Zapisanie się do szkoły średniej - Freie Oberschule

Freie Oberschule Bernsdorf

Stowarzyszenie - Schulverein der Freien Oberschule

035723-93464

Zgłoszenie wydarzeń z prezentacją muzyki

Gema Website

GEMA (Ges. f. musik. Aufführungs- & mech. Vervielfältigungsrechte)
Im Medienpark 2, 50670 Köln

0221-499650

Archiwum

Archiwum Miasta Bernsdorf

Referent ds. archiwum

035723-238-32

eMail

Zezwolenie na wykonanie rozkopów

Formularz zezwolenia na wykonanie rozkopów

Formular Aufgrabegenehmigung

Referent ds. budownictwa
035723-238-16

eMail

połaczone z

Formularzem organizacji ruchu drogowego
Formular Verkehrsrechtliche Anordnung

Referent ds. porządku
035723-238-35

eMail

August-Bebel-Park Miasta Bernsdorf Korzystanie

Budownictwo/Nieruchomości

035723-238-26
eMail

Informacje rejestru meldunkowego zgodnie z Federalną Ustawą Meldunkową

Biuro Spraw Obywatelskich  

035723/238-0

eMail

Blokowanie informacji i przekazu

Wniosek o blokowanie przekazu

Übermittlungssperren Antrag

W przypadku blokowania informacji prosimy o kontakt.

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0
eMail

Uczniowie zawodu

Główny Dyrektor Urzędu

035723-238-14
eMail

B

Teren składowy materiałów budowlanych

Dyrektor ds. budownictwa / Dyrektor składu

035723/238-18

eMail

Ochrona drzew / Zezwolenia na wycinkę

Wniosek Wyjątek- Wycięcie drzewa-Wykarczowanie

Antrag Ausnahme- Baumfällung-Rodung

Referent ds. budownictwa

035723/238-16

eMail

Statut ochrony drzew (ważny w dzielnicy Wiednitz)

Statut ochrony drzew Wiednitz

Baumschutzsatzung Wiednitz

Referent ds. budownictwa / ochrony przyrody

035723/238-16
eMail

Przedsięwzięcia budowlane

Wnioski na przedsięwzięcia budowlane

Anträge für Bauvorhaben

Referent ds. budownictwa

035723/238-18

eMail

Plany zabudowy

Referent ds. budownictwa

035723/238-16

eMail

Uwierzytelnianie dokumentów

(poza aktami stanu cywilnego oraz dokumentami wymagającymi uwierzytelnienia specjalistycznego lub notarialnego)

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0

eMail

Należy przynieść ze sobą oryginał.

Koszty zgodnie z załącznikiem do statutu dotyczącego pobierania opłat administracyjnych za samodzielne decyzyjnie czynności urzędowe w sprawach miasta Bernsdorf z 20.09.2013

Niepełnosprawność, Wniosek o uznanie lub podwyższenie

Starostwo Bautzen Upośledzenie ciężkie

przez Starostwo Bautzen

 

 

Zasiłek jednorazowy (wniosek)

Wniosek o zasiłek jednorazowy

einmalige Beihilfe Antrag

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0

eMail

Poświadczanie narodzin, zgonów i zawarcia związku małżeńskiego

Urzędnik Stanu Cywilnego

035723-238-11 oder 035723-238-15
eMail

Prosimy o przedłożenie dowodu osobistego lub paszportu.

Otrzymacie Państwo jedynie dokumenty w zakresie kompetencji obwodu Urzędu Stanu Cywilnego Bernsdorf.

Podania o pracę

Referent ds. kadrowych

035723-238-24
eMail

Biblioteka

0152 26878550

Godziny otwarcia: wtorek i czwartek

godz.10:30 do 12:30 oraz 14:00 do 17:30

Rój pszczół

Centrum Zarządzania Straży Pożarnej lub Związek Pszczelarzy

Związek Pszczelarzy Hoyerswerda

Imkerverband Hoyerswerda

03571-19296

Połączenie szerokopasmowe

Poprzez Starostwo Bautzen, rozbudowa połączeń szerokopasmowych

Breitbandausbau

Więcej informacji

Weitere Informationen

Mapa aktualnego stanu 2017_07 - wybór po kodach pocztowych

 

Karty do głosowania listownego

Biuro Wyborcze

035723-238-32
eMail

Federalne dowody osobiste

W celu złożenia wniosku, należy przynieść biometryczne zdjęcia paszportowe, dotychczasowe dokumenty, akt urodzenia lub kronikę rodzinną. Opłaty powyżej 24 lat 28,80 EUR, poniżej 24 lat 22,80 EUR.

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0

eMail

D

Ochrona zabytków

Niższy Urząd Ochrony Zabytków

Starostwo Bautzen

Filia Kamenz

Macherstr. 55, 01917 Kamenz

03591-5251-63200

Świetlica wiejska Großgrabe

 

Referent ds. nieruchomości

035723-238-26

eMail

Formularz

Formular

Statut

Satzung
 

E

Świadectwo zdolności do zawarcia związku małżeńskiego

Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego

035723-238-11 lub 035723-238-15


eMail

Zawieranie związku małżeńskiego (zgłoszenie i realizacja)

Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego

035723-238-11 lub 035723-238-15
eMail

Wpłaty
Kasa Miejska/Biuro Spraw Obywatelskich

035723/238-0
eMail

Oświadczenia zgodne z § 94 Federalnej Ustawy o Wypędzonych i Uchodźcach

Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego

035723-238-11 lub 035723-238-15
eMail

Oświadczenia dot. nazwisk rodowych

Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego

035723-238-11 lub 035723-238-15
eMail

Opłaty za uzbrojenie terenu

 

Referent ds. budownictwa podziemnego

035723-238-16

eMail

Status dot. opłat za uzbrojenie terenu

Erschließungsbeitragssatzung

Referent ds. budownictwa podziemnego

035723-238-16
eMail

Edukacja dorosłych

Powiatowy Uniwersytet Ludowy - Kreisvolkshochschule Bautzen-Kamenz

Kreisvolkshochschule Bautzen-Kamenz

Volkshochschule Kamenz

Macherstr.144a,
01917 Kamenz

03578-3746230

F

Pozwolenie na prowadzenie pojazdu

Organ wydający prawo jazdy

Starostwo Bautzen (Organ wydający prawo jazdy)

Macherstr. 55, 01917 Kamenz

03591-5251-36300

Paszport Rodzinny Wolnego Kraju Związkowego Saksonia

Prosimy o przyniesienie potwierdzenia otrzymywania zasiłku rodzinnego na dzieci oraz dokumentu tożsamości.

Paszport Rodzinny Procedura składania wniosku

Familienpass Antragsverfahren

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0
eMail

Zwolnienie z abonamentu telewizyjnego

(ARD ZDF Deutschlandradio)

 

ARD ZDF Deutschlandradio strona internetowa

ARD ZDF Deutschlandradio Website

035723-238-0
eMail

Sprawy związane ze strażą pożarną

Referent ds. związanych ze strażą pożarną

035723-238-22
eMail

Fajerwerki (zezwolenie) niekomercyjne

Fajerwerki Wniosek

Feuerwerk Antrag

Referent ds. porządku

035723-238-22
eMail

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Referent ds. budownictwa

035723-238-16

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla Miasta Bernsdorf

Flächennutzungsplan Stadt Bernsdorf

Wytyczne dot. wsparcia finansowego Stowarzyszenia

Wytyczne dot. wsparcia finansowego Stowarzyszenia Wniosek

Förderrichtlinie Vereine

Wytyczne dot. wsparcia finansowego Stowarzyszenia Wniosek

Förderrichtlinie Vereine Antrag

Urząd Główny

Hauptamt

035723-238-30

eMail

Formularze Wolnego Kraju Związkowego Saksonia

Biuro Spraw Obywatelskich

Amt24 Lebenslagen

035723-238-0
eMail

Sprawy związanie z gospodarką leśną

(Ustawa o lasach/Ochrona lasów)

03591-5251-68110 lub 0173-5752298

 

Kierownik obrębu leśnego pani Winkler

Rathausallee 2

02994 Bernsdorf

Godziny przyjęć: wtorki godz.15:00 - 18:00, pokój 1.11

Ochotnicza Straż Pożarna, opłaty za usługi Ochotniczej Straży Pożarnej

Referent ds. Ochotniczej Straży Pożarnej

035723-238-35
eMail

Uchwała dla opłat cmentarnych

Uchwała dla opłat cmentarnych Wiednitz

Friedhofsgebührensatzung Wiednitz

Pierwsza zmiana do uchwały dla cmentarza Gminy Wiednitz

Erste Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Gemeinde Wiednitz

Referent Urząd Główny

035723-238-30
eMail

Statut cmentarza

Friedhofssatzung

 

Uchwała dla opłat cmentarnych Großgrabe Straßgräbchen Großgrabe, Straßgräbchen, Zeißholz

FriedhofsgebührensatzungGroßgrabe Straßgräbchen Großgrabe, Straßgräbchen, Zeißholz

 

Rererent Urząd Główny

035723-238-30
eMail

Cmentarze

Referent Urząd Główny

035723-238-30
eMail

Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności Federalnego Biura Sprawiedliwości

Führungszeugnis über Bundesamt für Justiz

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0
eMail

W przypadku elektronicznego dowodu osobistego, aktywowanej funkcji eID oraz aplikacji, wniosek o zaświadczenie o niekaralności można też złożyć online.

Opłata za zaświadczenie o niekaralności wynosi aktualnie 13.00 EUR, europejskie zaświadczenie o niekaralności 17,00 EUR, w przypadku zaświadczeń o niekaralności za granicę, w zależności od kraju i rodzaju uwierzytelnienia - dochodzą dodatkowe koszty.

Biuro Rzeczy Znalezionych

Referent ds. porządku

035723-238-35
eMail

Ogłoszenie o działalności gastronomicznej

Dokumenty do zgłoszenia działalności gastronomicznej

Unterlagen zur Anmeldung eines Gastättengewerbes

Zgłoszenie działalności gastronomicznej

Gaststätte anmelden 

Saksońskie prawo dot. działalności gastronomicznej w Revosax

Sächsisches Gaststättengesetz bei Revosax

Zgłoszenie działalności gospodarczej z kontrolą wiarygodności Opłata: 65,00 EUR

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0
eMail

Pozwolenie na działalność gastronomiczną na specjalną okazję tymczasowe

Gaststättenerlaubnis aus besonderem Anlass

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0
eMail

Nie zapomnieć przy korzystaniu z namiotów

beim Einsatz von Zelten nicht vergessen

Pozwolenie na działalność gastronomiczną Potwierdzenie wiarygodności

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0
eMail

Zaopatrzenie w gaz

SpreeGas Lauta

035722-24970
eMail

Narodziny, metryki urodzenia

Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego

035723-238-11 lub 035723-238-15

eMail

Akty urodzenia, odpisy z rejestru urodzenia może wydać tylko właściwy Urząd Stanu Cywilnego, na którego obszarze kompetencji urodzenie zostało poświadczone. Prosimy o okazanie dokumentu tożsamości

Urodziny (§ 50 ust.2 Federalnej ustawy meldunkowej (BMG))

Zgodnie z Federalną ustawą meldunkową publikowane mogą być tylko rocznice od 70. roku życia i co 5 lat oraz od setnych urodzin co roku. Oznacza to, że burmistrz otrzymuje tylko te dane. Kto nie chce znaleźć się w gazecie, powinien się skontaktować 8 tygodni przed jubileuszem i złożyć wniosek o zablokowanie publikacji tej informacji.
Gdzie: w Biurze Spraw Obywatelskich

035723-238-0

Wniosek o zablokowanie publikacji informacji

Antrag Übermittlungssperre

eMail

Niebezpieczne psy

Niebezpieczne psy w Saksonii Przepis administracyjny

Gefährliche Hunde in Sachsen Verwaltungsvorschrift

Referent ds. porządku

035723-238-35
eMail

Zezwolenie na organizację jarmarków, wystaw lub targów

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0
eMail

Działalność gospodarcza zarejestrowanie, wyrejestrowanie i przerejestrowanie

Zarejestrowanie działalności gospodarczej

Gewerbeanmeldung

Przerejestrowanie działalności gospodarczej

Gewerbeummeldung Gewerbeerweiterung

Rozszerzenie działalności gospodarczej

Gewerbeabmeldung

Zarejestrowanie, wyrejestrowanie i przerejestrowanie działalności gospodarczej

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0
eMail

Opłata za zgłoszenie działalności gospodarczej wynosi 35,00 EUR, za rozszerzenie działalności gospodarczej lub jej wyrejestrowanie należy zapłacić 20,00 EUR.

 

Miejscowe opłaty najmu powierzchni komercyjnych

Izba Przemysłowo-Handlowa Drezno

dla Kammerbezirk Dresden Langer Weg 4,

01239 Dresden

0351-28020
eMail

Rejestr działalności gospodarczej (Informacja)

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0
eMail

Podatek od działalności gospodarczej

Referent ds. podatków

035723-238-25
eMail

 

Centralny rejestr działalności gospodarczej (GZR)

Centralny rejestr działalności gospodarczej Informacja

Gewerbezentralregister Auskunft

Wniosek o wypis z GZR

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0
eMail

Za uzyskanie informacji z centralnego rejestru działalności gospodarczej należy zapłacić 13,00 EUR.

Pełnomocnik ds. równouprawnienia

035723/-238-11
eMail

Użytkowanie grobu

Referent Urząd Główny

035723-238-30

eMail

Instrukcja użytkowania grobu

Merkblatt für die Grabnutzung

Szkoła Podstawowa Bernsdorf

Szkoła Podstawowa Strona internetowa

Grundschule Website

Referent Urząd Główny

035723-238-30
eMail

Wnioski o zabezpieczenie podstawowe zgodne z Kodeksem Prawa Socjalnego XII także pomoc społeczna

Zabezpieczenie podstawowe w podeszłym wieku oraz pomoc społeczna

Grundsicherung im Alter und Sozialhilfe

Starostwo Powiatowe Bautzen

03591-5251-0

Podatek gruntowy

 

Polecenia zapłaty SEPA Pełnomocnictwo

SEPA Lastschrift Mandat

Referent ds. podatków

035723-238-25
eMail

Prawa gruntowe

Referent ds. nieruchomości

035723-238-26
eMail

Obrót nieruchomościami gruntowymi, zarządzanie

Referent ds. nieruchomości

035723-238-26
eMail

Tereny zielone publiczne

Budowa / teren składowy przedsiębiorstwa budowlanego

035723-238-18

eMail

Statut główny miasta Bernsdorf

Hauptsatzung der Stadt Bernsdorf

Dyrektor Główny Urzędu

035723-238-14
eMail

Uchwała budżetowa / Projekt budżetu

Dyrektor Urzędu Finanse

035723-238-28
eMail

Przyznawanie numerów budynkom

Referent ds. nieruchomości

035723-238-26

eMail

Stawki podatku

Stawki podatku Miasto Bernsdorf

Hebesätze Stadt Bernsdorf

Referent ds. podatków

035723-238-25
eMail

Akty ślubu

Urząd Stanu Cywilnego

Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego

035723-238-11 lub 035723-238-15

eMail

Także odpis z księgi małżeństw tylko z obszaru kompetencji Miasta Bernsdorf.

 

 

Wesela

Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego

035723-238-11 lub 035723-238-15

Miejcie odwagę do nas zadzwonić!

eMail
 

 

 

 

 

Drewno (gospodarowanie w lasach miejskich i prywatnych)

pan Scheffler

0173-575 22 93

Zgłoszenie podatku od posiadania psa, wyrejestrowanie

Formularz podatku od posiadania psa

Formular zur Hundesteuer

(zarejestrowanie i wyrejestrowanie, znaczki zastępcze)

Referent ds. podatków

035723-238-25
eMail

Uchwała w sprawie podatku od posiadania psa

Hundesteuersatzung

Referent ds. podatków

035723/-238-25
eMail

Upadłość

Kasa Miejska

035723-238-27
eMail

Strona internetowa Bernsdorf/ aktualizacja

Urząd Główny

035723-238-24
eMail

Sprawy związane z polowaniem Powiat Bautzen

Starostwo Powiatowe Bautzen (Urząd ds. porządku)

Macherstr.55, 01917 Kamenz

03591-5251-32000

Kluby młodzieżowe

Referent ds. kultury

035723-238-30

eMail
 

 

 

 

Środki pieniężne

Kasa Miejska

035723/238-0
eMail

Tablice rejestracyjne

Wydział Komunikacji Powiatu Bautzen

Zulassungsstelle Landkreis Bautzen

Starostwo Powiatowe Bautzen Wydział Komunikacji

Macherstr. 55, 01917 Kamenz

03591-5251-36223

Opieka nad dziećmi

Przedszkole "Fuchs und Elster" Wiednitz IB

Kita Fuchs und Elster Wiednitz IB

Przedszkole "Meisennest" CSB Straßgräbchen

Kita Meisennest CSB Straßgräbchen

Przedszkole "Kinderland" Bernsdorf AWO

Kita Kinderland Bernsdorf AWO

Przedszkole "Pfiffikus" Bernsdorf AWO

Kita Pfiffikus Bernsdorf AWO

Wnioski

Wniosek główny edukacja i udział

Hauptantrag Bildung und Teilhabe

Przejęcie kosztów opłat za przedszkole

Übernahme Kosten Kitabeiträge

Referent Urząd Główny

035723-238-30
eMail

Wpis kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadanie dzieci do zaświadczeń o podatku od wynagrodzenia szczególnie dla dzieci powyżej 18 roku życia

Urząd Skarbowy Hoyerswerda

Pforzheimer Platz 1, 02977 Hoyerswerda

03571-4600
eMail

Administracja przedszkolna

Referent Urząd Główny

035723-238-30
eMail

Paszport dla dziecka

(wniosek i wydanie)

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0
eMail

Niezbędna jest osobista wizyta, także dzieci: Wzrost i kolor oczu są zapisywane w dokumencie.

Prosimy o przyniesienie ze sobą:

⇒Aktu urodzenia dziecka

⇒Zdjęcia paszportowego, biometrycznego

⇒Potwierdzenia prawa do opieki lub zgody opiekuna prawnego

⇒Koszt nowego dokumentu 13,00 EUR Przedłużenie przed okresem utraty ważności kosztuje 6,00 EUR.

Wystąpienie z Kościoła

Proszę ewent. o przyniesienie świadectw chrztu i dokumentów potwierdzających. Niezbędne jest przyjście osobiste oraz okazanie paszportu lub dowodu osobistego.

Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego

035723-238-11 lub 035723-238-15

eMail
 

 

 

Las komunalny

Referent ds. nieruchomości

035723-238-26
eMail

Opieka nad grobami żołnierskimi

Referent Urząd Główny

035723-238-30
eMail

Wiece / zgromadzenia (zgłoszenie)

Referent ds. porządku

035723-238-35
eMail

Ognisko

 

Ognisko Wniosek

Lagerfeuer Antrag

Referent ds. porządku

035723-238-35
eMail

Ochrona przed hałasem

Starostwo Powiatowe Bautzen Urząd ochrony środowiska Macherstr. 55, 01917 Kamenz

03591-5251-67000

 

Liście

Odpady roślinne Powiat Bautzen

Starostwo Powiatowe Bautzen Urząd ochrony środowiska

03591-5251-67000

eMail

Zaświadczenia o podatku od wynagrodzenia

(składanie wniosku, zmiana, zmiana progu podatkowego, odszkodowanie)

Karta podatku od wynagrodzeń

Zaświadczenie dot. danych związanych z podatkiem od wynagrodzenia

Urząd Skarbowy Hoyerswerda

Pforzheimer Platz 1

02977 Hoyerswerda

03571-4600
eMail

Utrzymanie czystości powietrza i zanieczyszczenie powietrza

Ochrona przed imisjami Powiat Bautzen

Starostwo Powiatowe Bautzen Urząd ochrony środowiska Macherstr. 55, 01917 Kamenz

03591-5251-67000

Monity

Kasa Miejska

035723-238-27
eMail

Wypożyczanie mediów

Biblioteka

0152 26878550

 

Nośniki mediów na obszarze Bernsdorf

Zestawienie wszystkich nośników mediów

Übersicht aller Medienträger im Bereich

Zaświadczenie o meldunku

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0
eMail

Informacja o ewidencji ludności

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0
eMail

Targi, jarmarki, wystawy

Ustalanie

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0
eMail

Umowy najmu i dzierżawy miejskie

Referent ds. nieruchomości

035723-238-26
eMail

Wniosek

Antrag

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Kamenz Dziennik Urzędowy

Mitteilungsblatt Kamenz Amtsblatt

J&W Gesellschaft,
Dresdener Str.5, 01877 Bischofswerda

03594-77130

Usuwanie odpadów

Starostwo Powiatowe Bautzen (Urząd ds. odpadów)

Macherstr.55, 01917 Kamenz

03591-5251-0

 

Muzeum

Muzeum Wsi Zeißholz

Dorfmuseum Zeißholz

Referent ds. kultury
035723-238-30
eMail

 

Uznanie urlopu macierzyńskiego (dla cudzoziemek)

Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego

035723-238-11 lub 035723-238-15

eMail

Zmiana nazwiska

Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego

035723-238-11 lub 035723-238-15

eMail

Prawo do nazwiska

Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego

035723-238-11 lub 035723-238-15

eMail

Ochrona przyrody

Urząd Ochrony Przyrody Powiat Bautzen

Referent ds. budownictwa nadziemnego

035723-238-18


eMail

Dopuszczenie pojazdu do ruchu

Wydział Komunikacji Powiat Bautzen

Starostwo Powiatowe Bautzen (Wydział Komunikacji)

Macherstr. 55, 01917 Kamenz

03591-5251-36000

 

Korzystanie z pomieszczeń budynków stowarzyszeniowych i wspólnotowych miasta Bernsdorf

Uchwała dot. korzystania z pomieszczeń stowarzyszeniowych i wspólnotowych miasta Bernsdorf

Satzung über die Benutzung von Räumen der Vereins- und Gemeinschaftshäuser der Stadt Bernsdorf

eMail

035723-238-26 lub 035723-238-15

Wniosek

Antrag

Bezdomni

Referent ds. socjalnych

035723-238-11

Referent ds. porządku

035723-238-35


eMail

Wykroczenia zgodnie z Rozporządzeniem Miasta Bernsdorf dot. policji

Referent ds. porządku

035723-238-35
eMail

Rozporządzenie Miasta Bernsdorf dot. policji z komentarzem

Polizeiverordnung der Stadt Bernsdorf mit Kommentar

Wykroczenia związane z prawem budowlanym

Starostwo Powiatowe Bautzen Nadzór Budowlany

03591-5251-0

eMail

Gminy Partnerskie

Dyrektor Urzędu Głównego

035723-238-14
eMail

Sprawy kadrowe

Referent ds. kadr

035723-238-24
eMail

Dowód osobisty (wniosek, wydawanie)

Proszę o przyniesienie:

⇒aktu urodzenia lub kroniki rodzinnej

⇒dotychczasowego dokumentu

⇒aktualnego biometrycznego zdjęcia paszportowego.

⇒Opłata: poniżej 24 lat 22,80 EUR, powyżej 24 lat 28,80 EUR

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0

W przypadku dzieci niezbędna jest zgoda opiekuna prawnego.

eMail

 

Przewóz osób w ramach działalności gospodarczej (koncesja na taksówkę, samochody do wynajęcia, usługi holownicze i przewozowe, usługi transportowe...)

Przewóz osób Powiat Bautzen

Starostwo Powiatowe Bautzen Straßenverkehrsamt (Urząd ds. ruchu drogowego) Macherstr. 55, 01917 Kamenz

03591-5251-36400

 

Przewóz osób prywatny (autobus i kolej)

www.vvo-online.de/de

Przewóz osób kolej

Informacja dot. rozkładu jazdy Deutsche Bahn

Fahrplanauskunft Deutsche Bahn

 

Odpady roślinne

Starostwo Powiatowe Bautzen Urząd ochrony środowiska

03591-5251-67000

Plakatowanie

Wniosek o zezwolenie na plakatowanie

Antrag Plakatierung

Urząd ds. porządku

035723-238-35
eMail

Policja, Dzielnicowy

Rathausallee 2

Godziny przyjęć: wtorek: 14:00 - 17:00 oraz czwartek: 09:30 -12:00, pokój 1.12

035723-2420

Informacje bez gwarancji, ewent. należy czytać wywieszki.

Poza godzinami przyjęć:

03571-465-0 Komisariat Policji Hoyerswerda

035722-34-0 Posterunek Policji Lauta

110 Numer alarmowy

 

Policyjne zaświadczenie i niekaralności

Biuro Spraw Obywatelskich
035723-238-0

Uregulowania prawne dotyczące policji / Rozporządzenie dot. policji

Rozporządzenia Miasta Bernsdorf dot. policji

Polizeiverordnung Stadt Bernsdorf

Referent ds. porządku

035723-238-35
eMail

Praktykanci

Dyrektor Urzędu Głównego

035723-238-14
eMail

Karta uprawniająca do prowadzenia mobilnej działalności gospodarczej, składanie wniosku, zmiana

Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0
eMail

Wniosek w formacie pdf o wydanie karty uprawniającej do prowadzenia mobilnej działalności gospodarczej

Reisegewerbekarte Antrag als pdf-Datei

Paszport, e-paszport

(wniosek i wydawanie)

Biuro Spraw Obywatelskich


035723-238-0
eMail

Cena: 60,00 EUR powyżej 24 lat

Cena: 37,50 EUR poniżej 24 lat

ARD ZDF Deutschlandradio Abonament radiowo-telewizyjny

Biuro Spraw Obywatelskich


035723-238-0
eMail

Zezwolenie dot. prawa do przeprowadzania remontu

Zakres remontów w centrum miasta

Planbereich zur Stadtkernsanierung

Kierownik Wydziału Budowlanego

035723-238-18
eMail

Uchwała dotycząca przenoszenia obowiązku utrzymywania ulic w czystości, usuwania śniegu i posypywania śliskiej nawierzchni

Uchwała dot. obowiązków mieszkańców

Satzung Anliegerpflichten

Pierwsza zmiana uchwały dotyczącej przenoszenia obowiązku utrzymywania ulic w czystości, usuwania śniegu i posypywania śliskiej nawierzchni

Erste Änderungssatzung zur Übertragung der Straßenreinigungspflicht-,Räum- und Streupflicht

Referent ds. porządku

035723-238-35
eMail

Instytucja arbitrażowa Sędzia pokoju

Sędzia pokoju pan Silvio Thieme

Telefon: 0171-3308324

Godziny przyjęć:

Każdy 2 czwartek miesiąca, godz. 16.30 - 17.30


eMail

Szkoła (Szkoła podstawowa)

Szkoła Podstawowa Bernsdorf

Referent Urząd Główny


035723-238-30
eMail

Przewóz uczniów

Starostwo Powiatowe Bautzen Transport osobowy Macherstr.55, 01917 Kamenz

03591-5251-36400

Dokument potwierdzający upośledzenie w stopniu ciężkim Wniosek

Starostwo Powiatowe Bautzen

03591-5251-0

Prawa osób ciężko upośledzonych Powiat Bautzen

Także wnioski do pobrania
Pomoc przy wypełnianiu: Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0

eMail

Samodzielne korzystanie z części wspólnej budynku

Uchwała dot. samodzielnego korzystania z części wspólnej

Sondernutzungssatzung

Wniosek dot. samodzielnego korzystania z części wspólnej

Antrag Sondernutzung

Referent ds. porządku
035723-238-35

eMail

Pomoc socjalna też zabezpieczenie podstawowe zgodne z Kodeksem Prawa Socjalnego XII

Starostwo Powiatowe Bautzen

03591-5251-0

eMail

Darowizny, zaświadczenia

Referent ds. finansów

035723/238-25
eMail

Hala sportowa

Referent ds. obiektów sportowych


035723-238-15
eMail

Hala sportowa - Uchwała dot. opłat za użytkowanie hali sportowej

Hale sportowe Opłaty

Sporthallen Gebühren

Referent

035723-238-15
eMail

Obiekty sportowe

Wniosek Korzystanie Hale sportowe

Antrag Nutzung Sporthallen

Uchwała Korzystanie Hale sportowe

Satzung Nutzung Sporthallen

Referent

035723-238-15
eMail

Sprawy związane z narodowością

Starostwo Powiatowe Bautzen

03591-5251-0

Partnerstwa Miast

Dyrektor Urzędu Głównego

035723-238-14
eMail

Placówki miejskie Uchwała dot. korzystania i opłat

Korzystanie z placówek miejskich

Nutzung städtischer Einrichtungen

Referent ds. nieruchomości/ obiektów sportowych

035723-238-15
eMail

Kasa Miejska

035723-238-27

eMail

Sprawy związane z Radą Miasta

Kierownik Biuro Burmistrz

035723-238-13
eMail

Statystyki (mieszkańcy i działalność gospodarcza)

Biuro Spraw Obywatelskich
035723-238-0
eMail

Zgon

Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego

035723-238-11 lub 035723-238-15
eMail

Świadectwa zgonu Zakres kompetencji

Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego

035723-238-11 oder 035723-238-15
eMail

Zaświadczenie o braku zastrzeżeń podatkowych

Referent ds. podatków


035723-238-25
eMail

 

Podatki

Stawki podatku Bernsdorf

Hebesätze Bernsdorf

Referent ds. podatków
035723-238-25
eMail

 

Złomowanie samochodu osobowego

Wydział Komunikacji Powiat Bautzen

Starostwo Powiatowe Bautzen Wydział Komunikacji

Macherstr.55, 01917 Kamenz

03591-5251-36000

Składki na rozbudowę dróg

Referent ds. budownictwa

035723-238-16
eMail

Uchwała dot. składek na rozbudowę dróg

Satzung zum Straßenausbau

Referent ds. budownictwa

035723-238-16
eMail

Budowa dróg, Specjalne korzystanie z dróg

Referent ds. budownictwa

035723-238-16
eMail

Oświetlenie ulic

Referent ds. budownictwa

035723-238-18
eMail

Uchwała dot. specjalnego korzystania z dróg i opłat

Uchwała dot. specjalnego korzystania z dróg

Straßensondernutzungssatzung

Referent ds. porządku

035723-238-35

eMail

Blokady dróg

Zarządzenie dot. praw przewozowych

vekehrsrechtliche Anordnung

Referent ds. porządku

035723-238-35
eMail

Przepisy dot. ulic i dróg

Referent ds. budownictwa

035723-238-18
eMail

Utrzymanie i sprzątanie dróg

Referent ds. budownictwa

035723-238-16
eMail

Zaopatrzenie w energię

enviaM Cottbus

0355-680

Studenci

Dyrektor Urzędu Głównego
035723-238-14
eMail

Kartoteka testamentów

Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego


035723-238-11 lub 035723-238-15
eMail

Budownictwo podziemne

Referent ds. budownictwa

035723-238-16
eMail

Wybieg dla zwierząt

Referent ds. wybiegu dla zwierząt

035723-238-15
eMail

Zgon

Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego


035723-238-11 lub 035723-238-15
eMail

Ślub

Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego

035723-238-11 lub 035723-238-15
eMail

Woda pitna

Woda pitna ewag kamenz

Trinkwasser ewag kamenz

Referent ds. budownictwa podziemnego
035723-238-16
eMail

Ochrona środowiska i przyrody

Starostwo Powiatowe Bautzen Urząd ochrony środowiska

Macherstr.55, 01917 Kamenz

03591-5251-67000

Zasiłek alimentacyjny, zabezpieczenie zasiłku alimentacyjnego

Starostwo Powiatowe Bautzen Urząd ds. zabezpieczania zasiłku alimentacyjnego

Macherstr. 55, 01917 Kamenz

03591-5251-50200

Zaświadczenia / Akty

Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego

035723-238-11 lub 035723-238-15
eMail

Miejsca na urny w dzielnicach - informacja nt. korzystania

Referent ds. cmentarza

035723-23830
eMail

Uznawanie ojcostwa

Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego

035723-238-11 lub 035723-238-15
eMail

Wydarzenia

Ogłoszenie o wydarzeniu

Veranstaltung anzeigen

Ogłoszenie restauracji z okazji szczególnej

Gaststättenanzeige besonderer Anlass

Wykorzystanie szczególne Wniosek

Sondernutzung Antrag

Elementy mobilne (namioty)

Fliegende Bauten (Zelte)

Ogłoszenie o wydarzeniu ogólnie dostępnym

Referent ds. porządku

035723-238-35

Ogłoszenie restauracji z okazji szczególnej

Referent Biuro Spraw Obywatelskich

035723-238-0

eMail

Kalendarz wydarzeń

Referent ds. kultury

eMail
 

 

 

 

Wydarzenia z widowiskiem muzycznym

GEMA (odpowiednik ZAiKS)

GEMA Strona internetowa

GEMA Website

Im Medienpark 2, 50670 Köln
0221-499650

Zakaz spalania odpadów roślinnych

Odpady roślinne Instrukcja

Pflanzenabfälle Merkblatt

Starostwo Powiatowe Bautzen

Urząd ochrony środowiska

03591-5251-67000

Stowarzyszenia

Wytyczne dot. przydzielania dotacji

Referent ds. kultury

Wytyczne dot. przydzielania dotacji Stowarzyszenia

Förderrichtlinie Vereine

Wytyczne dot. przydzielania dotacji Wniosek

Förderrichtlinie Antrag

eMail

 

Podatek od działalności rozrywkowej

Uchwała dot. podatku od działalności rozrywkowej

Vergnügungssteuersatzung Stadt Bernsdorf

Referent ds. podatków
035723/-238-25
eMail

Zarządzenia związane z transportem (VRAO)

Verkehrsrechtliche Anordnung

Referent ds. porządku
035723-238-35
eMail

Wynajem obiektów miejskich

Referent ds. nieruchomości

035723-238-26
eMail

Versicherungsfragen

Sachbearbeiter
035723-238-24
eMail

Versteigerung von Fundsachen

Sachbearbeiter Ordnung
035723-238-32

eMail

Verwarnungen

Sachbearbeiter Ordnung
035723-238-35
eMail

Vollstreckungsangelegenheiten

Stadtkasse
035723-238-27
eMail

Vormundschaften / Beistandschaften

Jugendamt Landratsamt Bautzen

Landratsamt Bautzen(Unterhalt / Beistandschaften)
Macherstr. 55, 01917 Kamenz
03591-5251-51325

W

Waffenerlaubnis

Landkreis Bautzen Ordnungsamt

Anträge

Landratsamt Bautzen Ordnungsamt
Macherstr.55, 01917 Kamenz
03591-5251-32114

Wald

Bewirtschaftung von Stadt- und Privatwald (u.a. für Holzbedarf)
Herr Scheffler, Revierleiter

035723-923637

Waldbad

Waldbad Bernsdorf

privatisiert

Waldbewirtschaftung

Sachbearbeiter Liegenschaften
035723-238-26
eMail

Wahlen

Hauptamt
035723-238-24
eMail

Wählerverzeichnis

Bürgerbüro
035723-238-0
eMail

Wanderlager

Wanderlager Antrag

Bürgerbüro
035723-238-0
eMail

Wasser ewag Kamenz

Ewag Kamenz Website

03578-377-0

Zuständigkeit Medien wie Wasser

Zuständigkeit Abwasser

Wasser / Abwasser
Sachbearbeiter Tiefbau
035723-238-16
eMail

Wassergefährdende Stoffe

Landratsamt Bautzen Umweltamt
03591-5251-67200

Landratsamt Bautzen Umweltamt

 

Wasserrecht

Umweltamt Landratsamt Bautzen

Landratsamt Bautzen Umweltamt
Macherstr.55, 01917 Kamenz
03591-5251-67000

Wasserwehrsatzung der Stadt Bernsdorf

Sachbearbeiter Brand- und Katastrophenschutz
035723-238-35

eMail

Werbeanlagen

Sachbearbeiter Bau

035723-238-18
eMail

Werbesatzung

Sachbearbeiter Bau

035723-238-16
eMail

Wiederannahme von früher geführten Namen

Standesbeamte
035723-238-11 oder 035723-238-15
eMail

Wildunfälle

Wildunfälle melden

Polizeidirektion Görlitz
03581- 4680

Untere Jagdbehörde Wildunfälle

03591-5251-32100

Winterdienst

SGL Bau-Bauhofleiter
035723-238-0
eMail

Wochenmarkt mittwochs

Marktgebühren Wochenmarkt Bernsdorf

Marktsatzung Bernsdorf

Sachbearbeiter Markt
035723-238-11
eMail

Wohnbaugrundstücke

Bauaufsichtsamt Landkreis Bautzen

Sachbearbeiter Bau

035723-238-18
eMail

Wohngeld (Lastenzuschuss / Mietzuschuss)

Wohngeldstelle Landkreis Bautzen

Antragsausgabe, Entgegennahme und Weiterleitung
Bürgerbüro
035723-238-0
eMail

Wohnsitz (An-, Um- und Abmeldung)

Bitte mitbringen: Wohnungsgeberbescheinigung, Geburtsurkunden und Dokumente.

035723-238-0

Formular: Anmeldung

Formular: Statuswechsel Haupt- in Nebenwohnung

Formular: Abmeldung ins Ausland

Formular: Einverständnis Umzug Kind mit einem Elternteil

Formular: Wohnungsgeberbescheinigung

eMail

Wohnungsangelegenheiten - Wohnungssuche in Bernsdorf

Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft (Dresdener Str.90)

035723-2300

WGB. Immobiliensevice Bernsdorf GmbH (Pestalozzistr. 5)

035723-20231

Z

Zahlungsverkehr

Stadtkasse
035723-238-27
eMail

Zentrale Rufnummer Stadt

Bürgerbüro
035723-238-0
eMail

Zivildienststellen

Bundesfreiwilligendienst Website

Sachbearbeiter Personal

035723-238-24
eMail

Zulassung

Zulassungsstelle Landkreis Bautzen

Zulassungsstelle
Landratsamt Bautzen (Zulassungsstelle)
Dezernat II Macherstr. 55, 01917 Kamenz

03591-5251-36223