Zawarcie związku małżeńskiego...

Hochzeit

Wywiad z urzędniczką Urzędu Stanu Cywilnego w Bernsdorf

Co jest potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego?

W przypadku osób stanu wolnego potrzebny jest dowód osobisty lub paszport oraz poświadczony akt urodzenia, który nie jest starszy niż 6 miesięcy. Natomiast kiedy para ma wspólne dzieci - akt urodzenia dziecka / dzieci oraz potwierdzenie ojcostwa, a jeżeli partner już był żonaty/partnerka była zamężna, osoba ta potrzebuje wyroku orzekającego rozwód z poświadczeniem jego prawomocności.

Czy możliwe jest ustalenie preferowanego terminu?

Tak, w Urzędzie Stanu Cywilnego można już rezerwować preferowane terminy.

Moj przyszły partner/ moja przyszła partnerka pochodzi z innego kraju?

W przypadku zawierania związku małżeńskiego z obcokrajowcem, należy się w odpowiednim czasie skontaktować z urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego, ponieważ wymagane są dokumenty specyficzne dla danego kraju.

Poinformujcie nas o życzeniach związanych z najpiękniejszym dniem w Państwa życiu!

Ratusz

Widok na salę ślubów

Sala ślubów

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego...